2019 JK Hubert - Slavnosti koni Kuks

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Záštitu nad akcí Slavnosti koní, historie a řemesel Kuks 2019 převzal ministr zemědělství Miroslav Toman

Spolek JK Hubert

Spolek jsme založili v roce 2012 jako parta kamarádů se společným zájmem – pořádat akce pro lidi od koní. Vznikl tedy JK Hubert, o. s. Po vydání nového občanské zákoníku jsme se přetransformovali na Spolek JK Hubert. Počet členů během let vzrostl z původních čtyř na třináct, ale cíl zůstává stejný: Chceme sdružovat lidi kolem koní, pořádat pro ně akce a umožnit jim setkávání sportovní i společenské. Sportovní akce nepořádáme pod hlavičkou ČJF (České jezdecké federace), jsou určené spíš pro začínající a hobby jezdce.

První oficiální větší akcí spolku byla Tradiční Hubertova jízda 6. 10. 2012. A každá další první říjnová sobota patří nám… Scházíme se na velké louce v Havlovicích u hřiště, kde se koná zahájení a skáčou se první překážky. Odtud potom vyrážíme na vyjížďku do okolí. Po cestě jsou vždy připraveny přírodní překážky, v polovině trasy je přestávka s občerstvením, během jízdy se koná dostih – tzv. Halali a na konci je připraven vozatajský parkur a „dohledání“ lišáka. Nejlepší jezdci a vozatajové jsou na slavnostním nástupu oceněni mašlí, tzv. kokardou a díky sponzorům mezi ně můžeme rozdělit i v celku hodnotné ceny. V názvu naší akce máme slovo tradiční, a proto dbáme na to, aby se tradice opravdu dodržovaly: Na zahajovacím nástupu zazní Desatero Hubertových přikázání. Trubač během jízdy troubí slavnostní lovecké fanfáry. Máme jezdce označeného liščím ohonem, který představuje lišku. Vypravujeme dva loty – sportovní a vycházkový – a každý má svého mastera. Každý účastník dostane kokardu. Večer se koná posezení s hudbou a nezbytným soudem, kde jsou potrestány všechny prohřešky uplynulého dne.

V únoru 2013 se konal 1. Ples jezdců, chovatelů a přátel koní. Protože jsme neměli ani tušení, jak bude akce přijata mezi „koňařskou“ veřejností, rozhodli jsme se uspořádat akci v menším sále (pro 100 lidí) v Suchovršicích. V podstatě vše vznikalo za pochodu, učili jsme se metodou pokus – omyl a s napětím jsme čekali, jak to dopadne. Ale skutečnost předčila naše očekávání. Lístky byly vyprodány téměř hned, zájemce jsme museli i odmítat. Proto jsme další rok akci přesunuli do městského sálu v Úpici, který má kapacitu 180 osob.  Ale i ten nám po dvou letech přestal stačit. Od r. 2016 využíváme sál v kulturním domě v Havlovicích. Účastníky našeho plesu přivítá pravý, nefalšovaný havlovický vodník. Během večera se mohou občerstvit na bohatém rautu. Pro zpestření programu jsou připravena minimálně dvě taneční vystoupení a stále více oblíbená dovednostní soutěž týmů. O zábavu se skvěle stará kapela Pohoda pana Zdeňka Páslera z Jaroměře.
Každý rok se snažíme uspořádat alespoň jeden poznávací výlet. Ten první byl na akci nazvanou Josefkol, která se koná v Čechách pod Kosířem. Několikrát jsme vyjeli i do Polska – do Ksiaze, Pajeczna nebo Wroclawi.

Nezapomínáme ani na jezdecký „potěr“. Každý rok v létě organizujeme sportovní odpoledne. První ročníky to byla jen lehká soutěž pro začínající jezdce, potom jsme k tomu přidali i soutěž pro vozataje. Jedním z důvodů, proč jsme tak učinili, bylo, aby se i chlapi vyřádili, a dalším důvodem bylo přiblížit divákům práci s koňmi např. v lese. Proto do soutěže zařazujeme i manipulaci s kladou. A nebo např. v loňském roce chlapi předvedli přihlížejícím práci s koňmi při senoseči. Pro letošní rok chystáme další novinku: Chceme jízdu zručnosti otevřít nejen pro dospělé jezdce (samozřejmě v samostatné kategorii, aby od dětí nedostali „na frak“), ale i pro mladé koně s vodičem. Tato akce se pravidelně koná každou třetí červencovou sobotu na louce u hřiště v Havlovicích.

V mezičase mezi akcemi, abychom se snad nezačali nudit, se scházíme na schůzích, vyrážíme na společné vyjížďky, účastníme se akcí jiných spolků (např. v září jezdíme do historického průvodu Tase z Vizmburku) apod.

Na všechny naše veřejné akce jste všichni srdečně zváni, ať už jako diváci nebo účastníci s koňmi. Podrobnější informace najdete na facebookové stránce JK Hubert, na webové stránce www.huberthavlovice.websnadno.cz nebo si o ně můžete napsat na jkhubert@seznam.cz.

Těšíme se na vás na Kuksu! Za Spolek JK Hubert Jana Prouzová 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky