Slavnosti koni Kuks

Přejít na obsah

Slavnosti koní, historie a řemesel Kuks
byly jedním z projektů neziskové organizace Návraty 2017, z.s. (www.navraty2017.cz).

Akce se pod vedením Jitky Černé zrodila v roce 2007. Poslední ročník Slavností koní, historie a řemesel Kuks se konal v roce 2019. Přípravy pro rok 2020 zastavil covid a ani v dalších letech už se k tak velké akci zřejmě nevrátíme.

Web www.slavnostikonikuks.cz i facebooková stránka akce zůstává pro vzpomínky na krásná vystoupení na Kuksu a zároveň vám chce pomáhat najít cestu k dalším takovým akcím či přímo ke koním a jejich lidem.

Návrat na obsah